back  
             
    Grön bambu. Etsad betong 4 st 40 cm x 40 cm x 5 cm

Lotus. Etsad betong 40 cm x 40 cm x 5 cmExperiment med bild i betong. Jag har använt en retarder som frilägger stenen i betongen. Har man då en blandning med exempelvis svart sten som ballast och en ljus cement, så framträder en bild. Det blir då en bild som håller även utomhus på en husfasad. Här har jag sedan patinerat bilderna ytterligare med en kemikalie för att få fram den gröna färgen.