När jag kysser klorofyllen.

When I am kissing the chlorophyll.
Concrete, luminous acrylglass
30 cm x 20 cm x 20 cm
Belongs to Göteborg commune

back
         
           
Självporträtt var namnet på en samlingsutställning som Galleri 54 i Göteborg inbjöd till. Jag hade tidigare arbetat med det ljusledande akrylglaset i en installation. Nu blev det ett självporträtt, där jag befinner mig nersänkt i sommargrönskan och i en kyss blir delaktig av växtkraften.