back
 
   

Geisha.

Slate stone. 30 cm x 40 cm x 10 cm.
Belongs to Stenunsunds commune.

 

 Skiffer

Under årens lopp har skiffer dykt upp i min tillvaro på olika sätt. Det är ett märkligt och fascinerande stenmaterial. Av och till har jag gjort försök att närma mig stenen. 2004 erhöll jag ett tvåårigt målinriktat arbetsstipendium från Sveriges Bildkonstnärsfond för att kunna utforska materialets möjligheter. Det har möjliggjort en mer sammanhängande arbetsperiod.
Det har också kommit till stånd tre kurser för konstnärer i Grythyttans skifferbrott genom AF-Kultur i Örebro och Polstjärnan i Hällefors. Där har jag varit kursledare och samtidigt kombinerat det med en egen arbetsperiod i stenbrottet.